Zorginstellingen
in control

Professionele software voor zorginstellingen voor o.a. Governance, Risicomanagement en compliance, je ISMS en kwaliteitsmanagement, afgestemd op je organisatie.

Gemaakt voor professionals bij zorginstellingen

In de zorgsector worden zorginstellingen geconfronteerd met unieke uitdagingen. Een van de grootste obstakels waar de Ziekenhuizen, GGD, GGZ en verzorgingsinstellingen mee te maken hebben, is het fenomeen van compliance silo's. Deze silo's creëren barrières tussen verschillende afdelingen, waardoor communicatie en samenwerking worden belemmerd. Dit kan leiden tot inefficiënties en suboptimale besluitvorming. Daarnaast worden zorginstellingen geconfronteerd met de complexiteit van regelgeving en compliance-eisen, zoals NEN7510, NIS2, PIMS en compliance met de algemene zorgwet en eigen normenkaders. Het veranderende landschap van wetten, voorschriften en kwaliteitsnormen maakt het moeilijk voor zorginstellingen om bij te blijven en te voldoen aan de steeds toenemende eisen. Met FullyInControl ga je deze uitdagingen proactief te lijf. Dit heeft niet alleen een positief effect op jullie organisatie maar ook op de kwaliteit van zorg voor iedereen.

Risico gestuurd werken

FullyInControl begrijpt de unieke behoeften van de zorgsector. Ons intergraal management systeem biedt een gestroomlijnde aanpak gericht op risicogestuurd werken en procesmanagement binnen zorginstellingen. Bovendien biedt FullyInControl de control frameworks waarmee je compliance waarborgt en risico's beheerst. Onze software biedt een centrale locatie voor het managen van alle compliance eisen, van wet- en regelgeving tot interne kwaliteitsnormen in één systeem. Dit stelt je organisatie in staat om compliance silo's te doorbreken en laat afdelingen beter samenwerken. Dit bevordert de efficiëntie en innovatie binnen je organisatie.

Eenvoudiger compliant

FullyInControl stelt je niet alleen in staat om compliance silo's te doorbreken, maar ook complexe regelgeving en frameworks te beheren. Met geautomatiseerde toetsen op control frameworks wordt naleving van regelgeving zoals de algemene zorgwet, WLZ, WGBO en eigen normenkaders gestroomlijnd en vereenvoudigd en kan er enorm op kosten bespaard worden. Medewerkers worden ook niet meer meerdere keren voor hetzelfde lastig gevallen. 

Met FullyInControl heb je toegang tot geavanceerde automatiseringsmogelijkheden die je operationele processen vereenvoudigen en het mogelijk maakt om enorm op compliance kosten te besparen.

ISMS Informatiebeveiliging

Met FullyInControl zet je op basis van de NEN7510 een krachtig Informatie Security Management Systeem (ISMS) op. Je breid dit eenvoudig uit zodat je ook aan de NIS2 voldoet. FullyInControl ondersteunt een ISMS in alle facetten en geeft inzicht in de status en de effectiviteit van te implementeren maatregelen. FullyInControl helpt je om de informatiebeveiliging in jouw zorginstelling naar een hoger niveau te tillen en dat geeft een net wat rustiger gevoel

Een zorginstelling heeft veel privacy gevoelige gegevens. Het is dus essentieel om hier voldoende aandacht aan te geven. FullyInControl ondersteunt het Data Protection Management Systeem (DPMS) van je zorgorganisatie om aan de AVG/GDPR te voldoen. Eenvoudig zet je voor het bewaken van de privacy het verwerkingsregister op, voert DPIA’s uit en je zorgt dat er op een juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan. Ook alle andere verplichtingen uit de AVG worden gemanaged.

GRC, ISMS, KAM brochure

Ontdek de toegevoegde waarde

van FullyInControl voor jullie 

zorginstelling

Wil je meer weten?

Onze klanten

Vele duizenden gebruikers worden dagelijks ondersteund om in control te komen en vertrouwen op FullyInControl met een geïntegreerde of deeloplossing.

“Samen met Fully In Control hebben we een belangrijk proces op orde gekregen, waardoor we continu de waarborg hebben dat we voor klanten en aan opdrachten werken die voor ons voldoen aan onze kwaliteitsstandaard. Hoewel de klant- en opdracht acceptatie door betrokken professionals en klanten ook wel eens kan worden gepercipieerd als een 'must', is het wel een van dé waarborgen dat alle deelnemers aan het economisch verkeer zich aan dezelfde spelregels houden. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met Fully in Control ook toekomstige wet- en regelgeving op dit terrein snel en effectief in de praktijk kunnen brengen.”

Flynth

Leonieke van der Meer

"We waren verrast hoe snel het systeem aanpasbaar was aan onze wensen, zonder maar iets te programmeren. Het systeem biedt Alpina Group, als één van de grootste financieel adviesbedrijven van Nederland, de juiste ondersteuning bij het beheren van complexe processen, het voldoen aan wet- en regelgeving en het effectief beheersen van risico's. De samenwerking met Fully in Control is uitgegroeid tot een wederzijds partnerschap, waarbij we elkaar versterken en uitdagen om zo met de FullyInControl software daadwerkelijk het verschil te laten maken."

Alpina Group

Jordy van Heemst

“Als Gemeente Amsterdam hebben wij voor Fully In Control gekozen omdat we op zoek waren naar een gebruikersvriendelijk en flexibel platform voor onze risicomanagement en compliance activiteiten. De beschikbare informatie geeft ons inzicht om op beleidsprogramma- en organisatieniveau beter te kunnen sturen, beheersen en verantwoorden. Door de modulaire opbouw is het systeem erg flexibel in te richten, aan te sluiten op specifieke inrichtingswensen en eenvoudig uit te breiden. Ook geeft het de mogelijkheid om de eerste lijn te betrekken zonder hen met een systeem lastig te vallen.”

Gemeente Amsterdam

Team Risicomanagement

De functies die FullyInControl krachtig maken

Klik op de onderwerpen hieronder
voor meer informatie over de krachtige functionaliteit en eigenschappen, waarmee FullyInControl het verschil maakt!