Waterschappen
in control

Professionele software voor waterschappen voor o.a. Governance, Risicomanagement en compliance, je ISMS en kwaliteitsmanagement, afgestemd op je organisatie.

Gemaakt voor professionals bij waterschappen
Logo van Waterschap Limburg
Logo van Waterschap Nooderzijlvest
Logo van Hoogheemraadschap schieland en de krimpenwaard
Logo van Hoogheemraad Rijnland

Als essentiële bestuursorganen binnen de Nederlandse watersector, spelen waterschappen en hoogheemraadschappen een cruciale rol in waterbeheer, waterkwaliteit en waterveiligheid. Deze verantwoordelijkheden brengen unieke uitdagingen met zich mee, vooral in het licht van klimaatverandering en toenemende regelgevende druk. Een van de grootste uitdagingen waar waterschappen en hoogheemraadschappen mee te maken krijgen, is het voldoen aan steeds veranderende milieuwetten en veiligheidsnormen. Naast compliance is het managen van cyberrisico’s en het beschermen van kritieke infrastructuur tegen digitale bedreigingen een groeiende zorg. Deze uitdagingen vereisen een robuuste benadering van Governance, Risk & Compliance (GRC) tot een gedegen opgezet ISMS, waarbij technologie een sleutelrol speelt om efficiëntie en effectiviteit te garanderen.

KAM

Ondersteunend aan effectief waterbeheer ligt de noodzaak voor waterschappen om te voldoen aan strikte kwaliteitsnormen en regelgeving. Het is belangrijk om Kwaliteitsmanagement op basis van de WILMA processen en de Waterschaps-RI&E juist te implementeren om incidenten te voorkomen en aan de regelgeving te voldoen. Met de FullyInControl KAM modules stellen wij waterschappen zo in staat om proactief risico’s te managen en te zorgen voor continue verbetering op basis van Plan Do Check Act.

De implementatie van procesmanagement binnen je organisatie speelt een cruciale rol bij het standaardiseren en optimaliseren van operationele procedures. Deze standaardisatie zorgt voor verhoogde efficiëntie en gestroomlijnde communicatie.

GRC

Governance Risk en Compliance Management (GRC) krijgt steeds meer aandacht binnen waterschappen om beter voorbereid te zijn op mogelijke risico's en succesvoller te kunnen opereren.

FullyInControl ondersteunt een groot aantal waterschappen met effectieve GRC modules, Naast risico management kunnen de maatregelen gemanaged worden om bijvoorbeeld aan de BIO, de Waterschapswet, Waterwet, en de Kader Richtlijn Water (KRW) te voldoen. Deze regelgevingen vereisen dat waterschappen hun processen zodanig inrichten dat ze de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van het waterbeheer garanderen.

Informatiebeveiliging BIO

Daarnaast is het waarborgen van de Informatiebeveiliging en privacy op basis van de BIO van cruciaal belang. Met de groeiende digitalisering en toenemende cyberdreigingen is een robuust Information Security management system (ISMS) essentieel. FullyInControl helpt je om je ISMS op te zetten en te beheren en zo te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de NIS2-richtlijn. Dit helpt niet alleen bij het beschermen tegen cyberaanvallen, maar waarborgt ook de integriteit en beschikbaarheid van je data.

Maar ook je Data Protection Management System (DPMS) ondersteun je met FullyInControl om aan de AVG te voldoen en alle privacy gevoelige gegevens van het waterschap op de juiste manier te beheren.

Waterschaps-standaarden

De geïntegreerde waterschaps-kennisbank van FullyInControl, met onder andere de WILMA structuur, de waterschaps-RI&E, en gestandaardiseerde waterschapsrisico’s helpen je snel op weg om je GRC of KAM systeem op te zetten. Ook zijn er vele out of the box nomen, risico's, maatregelen en toetsen om een ISMS te implementeren en aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen. Zo krijgen medewerkers snel toegang tot informatie waarmee ze direct aan de gang kunnen.

 

Waterschaps folder

Vraag onze Waterschapsfolder aan 

‘Waterschappen In Control’  

Wil je meer weten?

Onze klanten

Vele duizenden gebruikers worden dagelijks ondersteund om in control te komen en vertrouwen op FullyInControl met een geïntegreerde of deeloplossing.

De functies die FullyInControl krachtig maken

Klik op de onderwerpen hieronder
voor meer informatie over de krachtige functionaliteit en eigenschappen, waarmee FullyInControl het verschil maakt!