Module

Problemen

In FullyInControl manage je geïdentificeerde problemen. Dit kan gebeuren vanuit veel voorkomende incidenten om herhaling te voorkomen. Een probleem kan ook geïdentificeerd worden vanuit een bevinding of andere situaties die de operationele efficiëntie, naleving van regelgeving en risicobeheer kunnen beïnvloeden. Problemen kun je in FullyInControl analyseren en het oplossen ervan managen. Dit o.a. in samenwerking met de wijziging (change) module en taken. Door systematisch de oorzaken van problemen in FullyInControl te onderzoeken en aan te pakken, helpt problem management bij het voorkomen van toekomstige incidenten en het verminderen van de frequentie en ernst van storingen.

Shape Image
Shape Image

Het analyseren van problemen biedt inzicht in zwakke punten in de huidige processen en systemen. Met dit inzicht kun je direct in FullyInControl verbeteringen doorvoeren in je processen.

Problem management in FullyInControl helpt tevens om tot een goede naleving van wet en regelgeving te komen. Problemen die ervoor zorgen dat compliance wordt bedreigd, identificeer je tijdig en je managed het oplossen ervan, zodat je niet voor verassing komt te staan. FullyInControl draagt zo bij aan het creëren van een veerkrachtige en betrouwbare organisatie die proactief problemen aanpakt en oplost.


Meer informatie?

Heb je interesse in deze module of een oplossing waarvan deze module deel uitmaakt? Vul dan het formulier in. Wij reageren snel voor het plannen van een demo  of om je informatie te geven hoe je een systeem kunt opzetten of je bestaande systeem kunt uitbreiden.  Wil je enkel informatie, dan sturen we die snel toe!

Dan kun je, net als de vele organisaties die je voorgegaan zijn, ook de eerste stappen zetten om snel in control te komen!

Informatie-aanvraag