Module

Kengetallen

Binnen de module kengetallen worden KPI’s, KRI’s en KCI’s uit andere modules geaggregeerd om zo een (samengestelde) indicator te berekenen.

Tevens is de monte-carlo simulatie, die o.a. gebruikt wordt voor het berekenen van het weerstandsvermogen van de organisatie, onderdeel van de module. Met de monte-carlo simulatie bepaal je hoeveel geld je organisatie nodig heeft om de geselecteerde restrisico’s af te kunnen dekken. Restrisico’s zijn de risico’s die niet of niet voldoende door beheersmaatregelen worden gemitigeerd. Deze simulatie geeft tevens met behulp van een gevoeligheidsanalyse weer wat het aandeel van ieder individueel risico is in de benodigde weerstandscapaciteit.

Shape Image
Shape Image

Meer informatie?

Heb je interesse in deze module of een oplossing waarvan deze module deel uitmaakt? Vul dan het formulier in. Wij reageren snel voor het plannen van een demo  of om je informatie te geven hoe je een systeem kunt opzetten of je bestaande systeem kunt uitbreiden.  Wil je enkel informatie, dan sturen we die snel toe!

Dan kun je, net als de vele organisaties die je voorgegaan zijn, ook de eerste stappen zetten om snel in control te komen!

Informatie-aanvraag