Gemeenten in control

Professionele software voor Gemeenten voor o.a. Governance, Risicomanagement en compliance. Maar ook je ISMS en Control en Audit. Alles afgestemd op je organisatie.

Gemaakt voor professionals bij Gemeenten
Logo van Gemeente Amsterdam
Logo van Gemeente Haarlem
Logo van Gemeente Doetichem
Logo van Gemeente Haaksbergen
Logo van Gemeente Gouda

Gemeenten staan van alle overheidslagen het dichtst bij de burger waardoor ze de afgelopen jaren steeds meer (complexe) taken hebben gekregen, zoals de zorg in het sociaal domein, volkshuisvestings- vraagstukken en een belangrijke rol in de energietransitie. Met de nieuwe Omgevingswet en tal van andere nieuwe wetten zijn er veel uitdagingen om deze nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar nieuwe werkwijzen en processen. Essentieel voor gemeenten is het vertrouwen van de burger. Interne Governance-regelingen die de integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie moeten waarborgen zijn belangrijk, maar ook de privacywetgeving en informatiebeveiliging (BIO) verdienen veel aandacht door de grote hoeveelheden (gevoelige) gegevens die gemeenten vastleggen.

Shape Image

In control statement

Gemeenten worden gefinancierd uit publieke middelen. Daarom is het des te belangrijker dat de middelen rechtmatig en doeltreffend worden besteed. Met andere woorden: dat een gemeente zoveel mogelijk In Control is.

De rechtmatigheid van uitgaven is dan ook de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Na de selectie van dossiers / facturen kun je daarom in FullyInControl toetsen uitzetten om vervolgens als alles op orde is een rechtmatigheidsverklaring te genereren die door de accountant transparant te controleren is. Al het bewijs én een audit trail worden hiervoor standaard vastgelegd.

Met FullyInControl kun je met één druk op de knop aantonen dat je werkelijk ‘In Control’ bent op je doelen, processen, projecten en compliance (voldoen aan wet- en regelgeving). Je hebt altijd snel inzicht in de onderdelen die je wilt verbeteren.

Informatiebeveiliging BIO

In hoeverre heeft jouw gemeente de informatiebeveiliging op orde? Het Information Security Management System (ISMS) geeft inzicht in de status en de effectiviteit van te implementeren maatregelen. FullyInControl ondersteunt het efficiënt opzetten van een ISMS dat voldoet aan de BIO. Het helpt je om de informatiebeveiliging in jouw gemeente naar een hoger niveau te tillen. Ook wordt geholpen bij het invullen van de ENSIA.

FullyInControl ondersteunt ook het Data Protection Management Systeem (DPMS) van je gemeente om aan de AVG te voldoen. Eenvoudig zet je voor het bewaken van de privacy, het verwerkingsregister op, voert DPIA’s uit en zorg je dat er op een juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan. Ook alle andere verplichtingen uit de AVG worden gemanaged.

GRC

Door Governance Risk en Compliance Management (GRC) goed in te bedden in haar processen kan een gemeente haar operationele efficiëntie verbeteren, haar reputatie beschermen, en een betrouwbare en transparante service bieden aan haar inwoners. Dit is cruciaal voor het behouden van vertrouwen en geloofwaardigheid binnen de gemeenschap. Voor het managen van projecten, het bepalen van het weerstandsvermogen en om beter voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen moeten risico's in kaart worden gebracht en worden gemitigeerd. Met de GRC modules van FullyInControl kan effectief opgepakt worden. Ook het managen van de activiteiten om aan wet en regelgeving te voldoen manage je eenvoudig vanuit onze software

FullyInControl wil gemeenten ondersteunen in het succesvol behalen van hun doelen - ook die van jou. Daarom ondersteunen we jouw gemeente van doel tot audit in één integraal platform.

Gemeente folder

Vraag de Gemeente folder aan

‘Gemeente in Control, Van Doel tot Audit’ 

Wil je meer weten?

Onze klanten

Benieuwd hoe FullyInControl werkt bij ander lokale overheden?

"De naam 'Fully In Control' zegt het al. We willen volledig in control zijn. Een goed werkend en gebruiksvriendelijk risicomanagementsysteem helpt daarbij. Redenen om met Fully In Control in zee te gaan zijn dan ook de gebruiksvriendelijkheid van de software en mogelijkheid om via 'dialogen' digitaal risicosessies te houden.”

Gemeente Haarlem

Risico Management

“Fully in Control kan bij ons meegroeien met de organisatie voor een In Control statement en alle compliance zaken zoals de BIO, de AVG en bijvoorbeeld de omgevingswet. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waar we nu diverse verschillende applicaties voor gebruiken.”

Gemeente Gouda

“Als Gemeente Amsterdam hebben wij voor Fully In Control gekozen omdat we op zoek waren naar een gebruikersvriendelijk en flexibel platform voor onze risicomanagement en compliance activiteiten. De beschikbare informatie geeft ons inzicht om op beleidsprogramma- en organisatieniveau beter te kunnen sturen, beheersen en verantwoorden.”

Gemeente Amsterdam

De functies die FullyInControl krachtig maken

Klik op de onderwerpen hieronder
voor meer informatie over de krachtige functionaliteit en eigenschappen, waarmee FullyInControl het verschil maakt!