Altijd in control
Met de set aan modules voor

Leveranciers-management

Je Leveranciers management op orde krijgen? FullyInControl automatiseert je processen, geeft je inzicht en helpt je de juiste keuzes te maken. Binnen alleen Leveranciers management of ook binnen andere managementdomeinen. Want die bevinden zich allemaal in één platform. Zo weet je altijd waar je organisatie staat en dat geeft rust.

Met het platform FullyInControl stuur je naar een hogere volwassenheid op het gebied van leveranciers management en heb je altijd inzicht in de situatie bij je leveranciers en/of verbonden partijen.  Zijn controls bij leveranciers op orde? Wat is de status van contracten? Zijn er incidenten geweest? Etc.

FullyInControl geeft je echt inzicht en grip. 

Weg met dubbel werk, hoge kosten, spreadsheets en weinig overzicht !

A single source of truth

Alles gegevens liggen maar 1 keer vast en bevinden zich op 1 plek. Lekker duidelijk.

1

Plan Do Check Act

Op basis van Plan Do Check Act zorg je dat je continu verbetert.

2

Altijd audit ready

Continuous monitoring zorgt dat je altijd up-to-date bent en weet waar je staat.

3

Manage je Leveranciers en/of verbonden partijen in 1 platform

Leveranciers management

Organisaties kennen diverse soorten leveranciers en Verbonden Partijen waar ze afhankelijk van zijn. Gemeenschappelijke regelingen, subsidierelaties, deelnemingen en grote inkooprelaties komen voor. Van belang is om te monitoren in hoeverre de externe partijen daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen van de eigen organisatie en of ze de continuïteit van de eigen organisatie niet in gevaar brengen.

Prestatie afspraken

Leg prestatie afspraken centraal vast en heb altijd inzicht in contracten

Meer grip

Krijg meer grip op leveranciers en verbonden partijen door een risico gestuurde benadering

Monitor

Monitor de toegevoegde waarde van leveranciers op je organisatie.

Anticiperen op ontwikkelingen

Door het goed monitoren van externe partijen kan geanticipeerd worden op ontwikkelingen bij deze partijen. Vroegtijdig kunnen problemen gesignaleerd worden zodat maatregelen kunnen worden getroffen om grote financiële schade, organisatorische problemen en/of negatieve publiciteit te voorkomen. 

Met de FullyInControl Leveranciers management software manage je dit proces via periodieke assessments. KPI’s en KRI’s die hieruit worden gegenereerd geven direct inzicht in de situatie bij je leveranciers en verbonden partijen.

Anticipeer

Door het continu verzamelen van informatie kun je anticiperen op veranderingen bij leveranciers.

Audits

Voor audits heb je altijd de benodigde informatie en bewijsmateriaal van leveranciers voorhanden.

Kwalificeer

Kwalificeer je leveranciers op basis van hun prestaties

GRC, ISMS, KAM brochure

Leer wat de FullyInControl
Management software voor
jouw organisatie kan betekenen

Wil je meer weten?

Onze klanten

Benieuwd hoe FullyInControl werkt bij ander organisaties?

“Als Gemeente Amsterdam hebben wij voor Fully In Control gekozen omdat we op zoek waren naar een gebruikersvriendelijk en flexibel platform voor onze risicomanagement en compliance activiteiten. De beschikbare informatie geeft ons inzicht om op beleidsprogramma- en organisatieniveau beter te kunnen sturen, beheersen en verantwoorden. Door de modulaire opbouw is het systeem erg flexibel in te richten, aan te sluiten op specifieke inrichtingswensen en eenvoudig uit te breiden. Ook geeft het de mogelijkheid om de eerste lijn te betrekken zonder hen met een systeem lastig te vallen.”

Gemeente Amsterdam

“Samen met Fully In Control hebben we een belangrijk proces op orde gekregen, waardoor we continu de waarborg hebben dat we voor klanten en aan opdrachten werken die voor ons voldoen aan onze kwaliteitsstandaard. Hoewel de klant- en opdracht acceptatie door betrokken professionals en klanten ook wel eens kan worden gepercipieerd als een 'must', is het wel een van dé waarborgen dat alle deelnemers aan het economisch verkeer zich aan dezelfde spelregels houden. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met Fully in Control ook toekomstige wet- en regelgeving op dit terrein snel en effectief in de praktijk kunnen brengen.”

Flynth

"We waren verrast hoe snel het systeem aanpasbaar was aan onze wensen, zonder maar iets te programmeren. Het systeem biedt Alpina Group, als één van de grootste financieel adviesbedrijven van Nederland, de juiste ondersteuning bij het beheren van complexe processen, het voldoen aan wet- en regelgeving en het effectief beheersen van risico's. De samenwerking met Fully in Control is uitgegroeid tot een wederzijds partnerschap, waarbij we elkaar versterken en uitdagen om zo met de FullyInControl software daadwerkelijk het verschil te laten maken."

Alpina Group

FullyInControl

Leveranciersmanagement-software, maar dan makkelijk

Een volledig én plezierig systeem

Wat heb je aan een managementsysteem waar je collega’s niks van snappen? FullyInControl is een zeer intuïtieve oplossing die je snel onder de knie hebt en makkelijk aanpast aan de behoefte van de organisatie en individuele gebruikers. Zo is iedereen er snel in thuis en wordt samenwerken makkelijker. Zo werk je samen aan succes!

Duidelijkheid en efficiency ten top

In onze Leveranciersmanagement-software heb je alle gegevens op één plek. Zo kun je bijvoorbeeld met één maatregel: verschillende risico’s mitigeren en toezicht houden op leveranciers en/of verbonden partijen Ook in combinatie met onze KAM, ISMS en GRC modules.

Voorbeelden in de kennisbanken en via AI

Je hoeft met FullyInControl niet het wiel opnieuw uit te vinden. In onze kennisbanken vind je standaarden, kennis en best practices die je kunt overnemen en aanpassen aan je organisatiebehoefte. Maar ook via onze AI-engine word je ook overal geholpen met voorbeelden via Artificial intelligence.

Je informatie blijft veilig

De beveiliging van jouw informatie is voor ons topprioriteit. We zijn ISO27001-gecertificeerd, hebben een uitgebreid rechten systeem en je data is maximaal beschermd tegen dreigingen van buitenaf. Alle data is opgeslagen in de best beveiligde datacenters van Europa en wordt 24/7 gemonitord.

Jouw alles-in-één-oplossing

Je hoeft niet met de volledig Leveranciersmanagement-oplossing te starten. Je kunt eerst Leveranciers met risico’s implementeren en later modules uitbreiden. Je hoeft niet te stoppen bij Leveranciers management maar kunt groeien met vele andere modules en oplossingen.

Alle modules werken samen en gebruiken dezelfde gegevens. Kies een oplossing die het beste bij jouw organisatie past en voeg later naar wens modules toe.

Zo blijf je in control, zonder de wirwar aan spreadsheets en deelsystemen.

 • Systemen
 • Brand Name
 • Brand Name
 • Brand Name
 • Brand Name
 • Brand Name

35+ uitgebreide modules

Met de combinatie van modules maak je van elke oplossing maatwerk

Hieronder vind je de Leveranciersmanagement modules

 • Brand Name
 • Brand Name
 • Brand Name
 • Brand Name
 • Brand Name
 • Brand Name

Snel zien hoe het werkt?
Boek een vrijblijvende demo!
Of vraag documentatie aan