Inzicht en overzicht

Heb altijd inzicht in je situatie via
Continuous monitoring en Business Intelligence.

Continuous monitoring

FullyInControl verzamelt via integraties en geautomatiseerde uitvragen bijna real-time informatie over de operationele prestaties van je organisatie en de effectiviteit van je maatregelen en compliance-programma’s. Zo worden potentiële compliance-risico's snel geïdentificeerd en verholpen voordat ze tot significante problemen leiden. Dit vereenvoudigt interne en externe audits en zorgt voor een voortdurende verbetering van je compliance-processen. Door continu te monitoren, kan je organisatie flexibel en proactief inspelen op veranderingen, in plaats van reactief te zijn na het identificeren van problemen tijdens periodieke audits.

Shape Image
Shape Image

Rapporten

Overzichtelijke rapportages worden in MS-Word of Excel gegenereerd, zodat bijvoorbeeld de inleiding in een rapportage snel aangepast kan worden voor een bespreking. Of het nu om lijsten of om een management rapportage gaat. Rapportages zijn naar eigen inzicht samen te stellen met uitgebreide functies. Net als in dashboards voorziet FullyInControl onderdelen in het rapport van hyperlinks om achtergronden over risico’s, regelgeving, maatregelen issues of acties direct vanuit een rapport op te vragen in de software. De rapportage blijft compact en wil je meer weten dan klik je op de hyperlink om alle details over een item in de software op te vragen en door te nemen.

Dashboards

Je stelt met FullyInControl snel en eenvoudig eigen dashboards samen of maakt gebruik van standaard dashboards. Zo heeft iedereen snel inzicht in de mate waarin de organisatie of een project In Control is. Dit maak de communicatie met stakeholders uitermate helder en efficiënt.

Je klikt in de dashboards op items en krijgt direct details. Je drilt down naar een risico, activiteit, issue of taak waar je meer informatie over wilt opvragen. Zo kun je er direct mee aan de slag.

 Je hebt keuze uit verschillende grafieken, radardiagrammen, lijsten met items die aandacht nodig hebben en bijvoorbeeld verschillende risico heat-maps (risico matrix). Zo maak je inzichtelijk wat er nog moet gebeuren. Bijvoorbeeld welke risico’s aandacht vragen, welke issues voortgekomen zijn uit de laatste audits en welke activiteiten achterstallig zijn.

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Microsoft Power BI

Binnen FullyInControl kunt u precies configureren welke gegevens in welke structuur u periodiek in een JSON formaat aan power BI aanlevert om samengestelde dashboards te maken. Zo kunt u de FullyInControl gegevens samen met andere bedrijfsgegevens in Power BI dashboards weergeven. De gegevens kunnen natuurlijk ook aan andere Business Intelligents applicaties aangeleverd worden die met JSON formaat bestanden kunnen omgaan.

Uitgebreide audit trail

Alle modules in FullyInControl hebben een uitgebreide audit-trail.

Dit geldt ook voor vragenlijsten en surveys. Voor iedere wijziging wordt vastgelegd wie wanneer wat heeft veranderd. Ook wordt gelogd wanneer herinneringen, vragenlijsten of checklists aan wie zijn verstuurd. Bij iedere toets en formulieren kan bij ieder item en vraag een toelichting op een wijziging of keuze worden gegeven en kan bewijsmateriaal worden geüpload en toegevoegd. Dit kan tevens worden afgedwongen. Ook kunnen vanuit een mobiel device foto’s worden genomen. Zo is alles in FullyInControl altijd traceerbaar.

De andere functies die FullyInControl krachtig maken

Klik op de onderwerpen hieronder
voor meer informatie over de krachtige functionaliteit en eigenschappen, waarmee FullyInControl het verschil maakt!