Organisaties in de Industrie, Bouw of
Infrastructuur in control

Professionele software voor organisaties in de industrie, bouw en infrastructuur voor o.a. Governance, Risicomanagement en compliance, je ISMS en kwaliteitsmanagement, afgestemd op je organisatie.

Gemaakt voor professionals in industrie, Bouw en Infrastructuur
Logo van Gasunie

In dynamische sectoren zoals die van industrie, bouw en infrastructuur, waar projectcomplexiteit en regelgevingsvereisten hoog zijn, vormen compliance en risicobeheer centrale pijlers voor succes. Deze industrieën worden niet alleen geconfronteerd met de standaard operationele en financiële risico's, maar ook met uitgebreide milieuregulering, veiligheidsnormen en kwaliteitseisen. Het bijhouden van veranderende regelgeving vereist een proactieve aanpak om boetes te voorkomen en projecten soepel te laten verlopen.

De productiviteit omhoog

Efficiëntie en consistentie zijn cruciaal voor het slagen van projecten binnen de industrie, bouw en infrastructuur. Met uitdagingen variërend van strakke deadlines tot het beheren van complexe logistieke processen. Het is essentieel om elke fase van een project nauwkeurig te beheren en de risico's tijdens de fase in te schatten en waar nodig te mitigeren. Proces- en kwaliteitsmanagement biedt een systematische benadering om elk aspect van de projectuitvoering te optimaliseren. Dit helpt bij het verminderen van fouten en het verhogen van de productiviteit. Zo kan op tijd en kosten worden bespaard.

Bovendien garandeert kwaliteitsmanagement dat alle onderdelen van een project voldoen aan de vastgestelde normen en specificaties. Wat vervolgens leidt tot een hogere klanttevredenheid en minder herstelwerkzaamheden.

Ook kan volledig Kwaliteits-, Arbeidsveiligheid en milieu managementsysteem (KAM) geïmplementeerd worden, met RI&E's en Milieumanagement, eventueel op basis van de ISO14001.

Risicomanagement

De Industrie en Bouw kent vaak projecten die gekenmerkt worden door hoge investeringen, technologische complexiteit, en strenge veiligheids- en milieu-eisen. Risicomanagement helpt in deze projecten de investeringen te beschermen door financiële risico's zoals kostenoverschrijdingen, vertragingen en technologische falen aan te pakken. Ook worden o.a. technologische risico's geïdentificeert die kunnen leiden tot projectvertragingen of hogere kosten.

In FullyInControl kan gebruik worden gemaakt van standaard risico's voor een type project. Via dialoog (discussie) sessies kunnen andere risico's worden geïnventariseerd. Maatregelen kunnen worden bepaald en geïmplementeerd, voor het succesvol uitvoeren van een project.

Ook voor Business Continuity Management (BCM) kunnen risico's worden geïnventariseerd op kritische processen. BCM plannen kunnen in FullyInControl worden opgezet en crisismanagement ingericht.

Informatiebeveiliging

Bedrijven in de industrie en bouw digitaliseren steeds verder en er is een gedegen risico op cyberaanvallen, zoals phishing, ransomware, en andere vormen van cybercriminaliteit. Ook moeten bedrijfsgeheimen beschermt worden, zoals productiemethode en informatie over unieke producteigenschappen. Een robuuste informatiebeveiligingsstrategie helpt deze bedreigingen te mitigeren en beschermt de operationele en financiële integriteit van je organisatie. Het implementeren van een Information Security Management System (ISMS) dat ook nog eens integreert met je kwaliteitsmanagement en GRC activiteiten is dan de beste oplossing om dit te realiseren. De FullyInControl software maakt dit mogelijk en ondersteunt je volledig om aan de ISO27001 en de NIS2 regelgeving te voldoen.

GRC, ISMS, KAM brochure

Ontdek de toegevoegde waarde

van FullyInControl voor jullie 

organisatie. 

Wil je meer weten?

Onze klanten

Vele duizenden gebruikers worden dagelijks ondersteund om in control te komen en vertrouwen op FullyInControl met een geïntegreerde of deeloplossing.

“Samen met Fully In Control hebben we een belangrijk proces op orde gekregen, waardoor we continu de waarborg hebben dat we voor klanten en aan opdrachten werken die voor ons voldoen aan onze kwaliteitsstandaard. Hoewel de klant- en opdracht acceptatie door betrokken professionals en klanten ook wel eens kan worden gepercipieerd als een 'must', is het wel een van dé waarborgen dat alle deelnemers aan het economisch verkeer zich aan dezelfde spelregels houden. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met Fully in Control ook toekomstige wet- en regelgeving op dit terrein snel en effectief in de praktijk kunnen brengen.”

Flynth

Leonieke van der Meer

"We waren verrast hoe snel het systeem aanpasbaar was aan onze wensen, zonder maar iets te programmeren. Het systeem biedt Alpina Group, als één van de grootste financieel adviesbedrijven van Nederland, de juiste ondersteuning bij het beheren van complexe processen, het voldoen aan wet- en regelgeving en het effectief beheersen van risico's. De samenwerking met Fully in Control is uitgegroeid tot een wederzijds partnerschap, waarbij we elkaar versterken en uitdagen om zo met de FullyInControl software daadwerkelijk het verschil te laten maken."

Alpina Group

Jordy van Heemst

“Als Gemeente Amsterdam hebben wij voor Fully In Control gekozen omdat we op zoek waren naar een gebruikersvriendelijk en flexibel platform voor onze risicomanagement en compliance activiteiten. De beschikbare informatie geeft ons inzicht om op beleidsprogramma- en organisatieniveau beter te kunnen sturen, beheersen en verantwoorden. Door de modulaire opbouw is het systeem erg flexibel in te richten, aan te sluiten op specifieke inrichtingswensen en eenvoudig uit te breiden. Ook geeft het de mogelijkheid om de eerste lijn te betrekken zonder hen met een systeem lastig te vallen.”

Gemeente Amsterdam

Team Risicomanagement

De functies die FullyInControl krachtig maken

Klik op de onderwerpen hieronder
voor meer informatie over de krachtige functionaliteit en eigenschappen, waarmee FullyInControl het verschil maakt!