Wat is NIS2

Wat is NIS2?
NIS2 staat voor Network and Information Security Directive 2. Het is een Europese richtlijn die tot doel heeft de cybersecurity van essentiële diensten en digitale dienstverleners binnen de Europese Unie te versterken.

Waarom is NIS2 belangrijk?
NIS2 is belangrijk omdat het gericht is op het verbeteren van de weerbaarheid van essentiële diensten en digitale dienstverleners tegen cyberaanvallen, wat essentieel is voor de bescherming van kritieke infrastructuren en het voorkomen van ernstige verstoringen.

Voor wie is NIS2 bedoeld?
NIS2 is van toepassing op aanbieders van essentiële diensten, zoals energie, vervoer, gezondheidszorg en financiële diensten, evenals op digitale dienstverleners, waaronder online marktplaatsen, zoekmachines en cloudcomputingdiensten.

Wat zijn de belangrijkste vereisten van NIS2?
Enkele belangrijke vereisten van NIS2 zijn het melden van incidenten aan de nationale autoriteiten, het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen, het uitvoeren van risicobeoordelingen en het opstellen van beveiligingsplannen.

Wat zijn de gevolgen van het niet voldoen aan NIS2?
Het niet voldoen aan NIS2 kan leiden tot boetes en andere handhavingsmaatregelen door de nationale autoriteiten, evenals tot reputatieschade en verstoring van de bedrijfsactiviteiten.

Hoe kan een organisatie voldoen aan NIS2?
Organisaties kunnen voldoen aan NIS2 door de vereisten van de richtlijn te implementeren en te voldoen aan de richtlijnen en best practices voor cybersecurity die erin zijn vastgelegd.

Zijn alle organisaties verplicht om aan NIS2 te voldoen?
Nee, alleen aanbieders van essentiële diensten en digitale dienstverleners die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen, zijn verplicht om aan NIS2 te voldoen.

Wordt NIS2 regelmatig bijgewerkt?
Ja, net als andere Europese richtlijnen wordt NIS2 regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en om de relevantie en effectiviteit ervan te behouden.

Waar kan ik meer informatie vinden over NIS2?
Voor meer informatie over NIS2 kunt u terecht op de website van de Europese Commissie of bij de nationale autoriteiten voor cybersecurity in uw land.

Wanneer moet een organisatie voldoen aan NIS2?
Organisaties moeten voldoen aan NIS2 zodra de richtlijn van kracht wordt in hun land en binnen de gestelde termijnen voor implementatie en naleving.