• info@fullyincontrol.nl

Veelgestelde Vragen over ISO 31000

Wat is ISO 31000?

ISO 31000 is een internationale norm die richtlijnen biedt voor risicomanagement. Deze norm helpt organisaties bij het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s die invloed kunnen hebben op het bereiken van hun doelen. ISO 31000 is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het creëren van een systematische, transparante en betrouwbare benadering van risicomanagement, ongeacht de grootte of sector van de organisatie.

Wat houdt ISO 31000 certificering in?

ISO 31000 zelf is geen certificeerbare norm. Echter, organisaties kunnen hun risicomanagementprocessen wel laten beoordelen door externe partijen om vast te stellen of deze in overeenstemming zijn met de principes en richtlijnen van ISO 31000. Hoewel er geen formele ISO 31000 certificering bestaat, kan zo’n beoordeling organisaties helpen bij het demonstreren van een robuuste en effectieve risicomanagementpraktijk aan belanghebbenden.

Hoe implementeer je ISO 31000?

De implementatie van ISO 31000 omvat verschillende stappen die organisaties kunnen volgen om een effectief risicomanagementsysteem op te zetten:

 1. Commitment van het management: Zorg ervoor dat het leiderschap betrokken is en blijft gedurende het hele proces.
 2. Integratie in bedrijfsprocessen: Integreer risicomanagement in alle niveaus van de organisatie.
 3. Risicobeoordeling: Identificeer en beoordeel risico’s op basis van de waarschijnlijkheid van voorkomen en de impact op de organisatie.
 4. Risicostrategie en -beleid: Ontwikkel een risicostrategie en beleid dat aansluit bij de doelstellingen en cultuur van de organisatie.
 5. Planning en implementatie: Ontwikkel actieplannen en implementeer risicobeheersmaatregelen.
 6. Monitoring en review: Evalueer regelmatig de effectiviteit van het risicomanagementproces en maak aanpassingen waar nodig.
 7. Continue verbetering: Gebruik de resultaten van monitoring en review om het risicomanagementproces voortdurend te verbeteren.

Wat zijn de voordelen van het toepassen van ISO 31000?

De voordelen van het toepassen van ISO 31000 omvatten:

 • Verbeterde risicobeoordeling en -beheersing: Helpt organisaties bij het systematisch beoordelen en beheren van risico’s.
 • Versterkt besluitvormingsproces: Biedt een gestructureerd kader voor het nemen van beslissingen onder onzekerheid.
 • Verhoogde veerkracht: Maakt organisaties veerkrachtiger tegen de impact van risico’s.
 • Compliance en reputatie: Helpt bij het voldoen aan wettelijke en regelgevende eisen en kan de reputatie van de organisatie verbeteren.

Zijn er uitdagingen bij het implementeren van ISO 31000?

Enkele uitdagingen bij het implementeren van ISO 31000 kunnen zijn:

 • Weerstand tegen verandering: Medewerkers en management kunnen terughoudend zijn om bestaande processen te wijzigen.
 • Resource toewijzing: Voldoende middelen, waaronder tijd, geld en personeel, moeten worden toegewezen voor effectieve implementatie.
 • Cultuurverandering: Het creëren van een risicobewuste cultuur vereist vaak een fundamentele verschuiving in houding en waarden binnen de organisatie.