• info@fullyincontrol.nl

Veelgestelde vragen over ISO 14001

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is een internationaal erkende norm voor milieumanagementsystemen (EMS) die organisaties helpt bij het opzetten, verbeteren, en onderhouden van milieubeheerprocessen. Het biedt een kader waarmee organisaties hun milieuprestaties kunnen beheren door meer duurzame praktijken te implementeren, aan wettelijke eisen te voldoen, en milieurisico’s te verminderen.

Wat omvat een checklist voor ISO 14001?

Een checklist voor ISO 14001 helpt organisaties bij het beoordelen van hun gereedheid voor certificering en het identificeren van gebieden die verbetering behoeven. Hoofdpunten op deze checklist zijn onder meer:

 1. Beleid: Heeft uw organisatie een helder milieubeleid dat door het topmanagement is goedgekeurd?
 2. Planning: Zijn er doelstellingen en doelen gesteld om milieuprestaties te verbeteren?
 3. Implementatie: Zijn er processen ingesteld voor training, communicatie, en documentbeheer?
 4. Operationele controle: Zijn er procedures om operationele processen te beheren die een significant milieuaspect hebben?
 5. Naleving: Hoe meet en controleert u naleving van relevante milieuregelgeving?
 6. Beoordeling en verbetering: Is er een proces voor regelmatige beoordeling en voortdurende verbetering van het EMS?

Hoe verkrijg je een ISO 14001 certificering?

Het verkrijgen van een ISO 14001 certificering omvat verschillende stappen:

 1. Begrijp de norm: Lees en begrijp de eisen van ISO 14001.
 2. Voer een initiële beoordeling uit: Bepaal uw huidige conformiteit met de norm en identificeer gebieden voor verbetering.
 3. Plan en implementeer een EMS: Ontwikkel en implementeer een EMS dat aan de norm voldoet, inclusief beleid, procedures, en processen.
 4. Interne audit: Voer audits uit om de effectiviteit van het EMS te beoordelen en om verbeterpunten te identificeren.
 5. Managementbeoordeling: Laat het topmanagement het EMS beoordelen en toezeggen om verbeteringen te implementeren.
 6. Kies een certificatie-instelling: Selecteer een betrouwbare en geaccrediteerde certificatie-instelling.
 7. Certificatie-audit: Laat de externe auditor uw EMS evalueren en, indien aan de norm voldaan wordt, ontvang de certificatie.

Wat zijn de voordelen van ISO 14001 certificering?

De voordelen van ISO 14001 certificering zijn onder andere:

 • Verbeterde milieu-impact: Systematische benadering van milieumanagement leidt tot een vermindering van afval en energieverbruik.
 • Compliance: Helpt bij het voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen.
 • Marktvoordeel: Kan een concurrentievoordeel bieden en de reputatie verbeteren, wat kan leiden tot verhoogde klanttevredenheid.
 • Kostenbesparingen: Vermindering van milieu-incidenten die kosten en aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.

Welke uitdagingen kunnen ontstaan bij het implementeren van ISO 14001?

Bij de implementatie van ISO 14001 kunnen uitdagingen zijn:

 • Cultuurverandering: Het vereist een organisatiebrede betrokkenheid en verandering in bedrijfscultuur.
 • Kosten: De initiële opzet en het onderhoud van een EMS kunnen aanzienlijke investeringen vergen.
 • Complexiteit: Het beheren van alle vereisten kan complex zijn, vooral voor kleinere organisaties zonder specifieke milieu-expertise.