• info@fullyincontrol.nl

Veelgestelde Vragen over het In Control Statement

Wat is een In Control Statement?

Een In Control Statement is een verklaring afgegeven door het bestuur van een organisatie waarin wordt bevestigd dat de interne beheersings- en risicomanagementsystemen van de organisatie adequaat en effectief zijn. Deze verklaring geeft belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten en toezichthouders, zekerheid over de mate waarin de organisatie in staat is om haar strategische, operationele en financiële doelstellingen te realiseren en compliance met wet- en regelgeving te waarborgen.

Waarom is een In Control Statement belangrijk?

Een In Control Statement is belangrijk omdat het:

 1. Vertrouwen schept bij aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden over de beheersing van de organisatie.
 2. Aantoont dat het management bewust bezig is met risicomanagement en interne controle.
 3. Helpt bij compliance met bepaalde wet- en regelgeving, zoals financiële verslaggeving en corporate governance vereisten.
 4. Operationele en financiële risico’s identificeert en mitigeert, wat bijdraagt aan een stabielere bedrijfsvoering.

Hoe wordt een In Control Statement opgesteld?

Het opstellen van een In Control Statement omvat de volgende stappen:

 1. Risicoanalyse: Identificeer en evalueer de risico’s waarmee de organisatie wordt geconfronteerd in het bereiken van haar doelstellingen.
 2. Beoordeling van bestaande controlemaatregelen: Analyseer de effectiviteit van de huidige interne controlemaatregelen en systemen.
 3. Gapanalyse: Bepaal de verschillen tussen de bestaande controles en de gewenste risicobeheersing.
 4. Implementatie van verbeteringen: Voer de noodzakelijke wijzigingen door om de effectiviteit van de interne controles te verhogen.
 5. Verklaring opstellen: Formuleer de In Control Statement op basis van de uitgevoerde evaluaties en verbeteringen.

Wat zijn de uitdagingen bij het implementeren van een In Control Statement?

Enkele uitdagingen kunnen zijn:

 • Complexiteit van risico’s: De risico’s kunnen complex en intergerelateerd zijn, wat het moeilijk maakt om alle risico’s adequaat te beheersen.
 • Voortdurende verandering: Bedrijfsprocessen en externe omstandigheden veranderen continu, wat regelmatige herbeoordeling van risico’s en controles noodzakelijk maakt.
 • Kosten: De ontwikkeling en instandhouding van effectieve interne controlemechanismen kunnen kostbaar zijn.

Hoe kan een organisatie verzekeren dat hun In Control Statement betrouwbaar is?

Om de betrouwbaarheid van een In Control Statement te waarborgen, kan een organisatie:

 • Regelmatige audits en reviews uitvoeren: Zowel interne als externe audits helpen om de doeltreffendheid van interne controles te valideren.
 • Training en bewustwording stimuleren: Zorg ervoor dat werknemers begrijpen hoe belangrijk interne controle en risicomanagement zijn.
 • Gebruik maken van technologie: Implementeer geavanceerde technologieën voor data-analyse en risicobeheer om continue monitoring en verbetering van controleprocessen te ondersteunen.