• info@fullyincontrol.nl

Wat is de PDCA methode?

Plan-Do-Check-Act (PDCA) is een methode die wordt gebruikt voor continue verbetering in verschillende processen, waaronder bedrijfsbeheer, projectmanagement en kwaliteitscontrole. Hier is wat elke stap inhoudt:

  1. Plan: In deze fase stel je doelstellingen en doelen vast en ontwikkel je een plan om ze te bereiken. Dit kan het identificeren van verbeterpunten, het stellen van doelen en het uitzetten van de stappen die nodig zijn om die doelen te bereiken, omvatten.
  2. Doen: Deze stap omvat het uitvoeren van het plan dat in de eerste fase is ontwikkeld. Je voert de geplande activiteiten uit, vaak op kleine schaal of in een gecontroleerde omgeving. Deze fase draait om het in actie brengen van het plan.
  3. Controleren: In deze fase evalueer je de resultaten van de genomen acties in de “Doen”-fase. Je vergelijkt de daadwerkelijke resultaten met de verwachte resultaten en analyseert eventuele verschillen. Deze stap helpt te bepalen of de acties succesvol waren en of ze voldeden aan de doelstellingen die zijn vastgesteld in de planningsfase.
  4. Acteren: Op basis van de bevindingen uit de “Controleren”-fase neem je corrigerende maatregelen of pas je aan om het proces verder te verbeteren. Dit kan het verfijnen van het plan, het aanpassen van de uitvoeringsaanpak of het aanpakken van eventuele problemen die tijdens de evaluatie zijn geïdentificeerd, omvatten.

De PDCA-cyclus is iteratief, wat betekent dat zodra je de “Acteren”-fase hebt voltooid, je teruggaat naar het begin en de cyclus opnieuw begint, continu strevend naar verbetering. Het is een gestructureerde aanpak die leren, aanpassing en verfijning in de loop van de tijd bevordert.