• info@fullyincontrol.nl

Veelgestelde Vragen over de Bowtie Methode

Wat is een Bowtie Methode?

De Bowtie-methode is een risicobeoordelingstechniek die wordt gebruikt om de manier waarop risico’s kunnen leiden tot incidenten visueel in kaart te brengen en te beheren. Deze methode visualiseert het pad van een risico van oorzaken naar gevolgen in de vorm van een strikdas (Engels: bowtie), waarbij de knoop van de das het risicovolle event vertegenwoordigt, de linkerzijde van de das de mogelijke oorzaken laat zien, en de rechterzijde de potentiële gevolgen voor dat event.

Hoe werkt de Bowtie Methode?

De Bowtie-methode werkt door zowel preventieve als reactieve maatregelen systematisch te organiseren rond een centraal ‘top event’. Dit proces omvat de volgende stappen:

 1. Identificeren van gevaren: Dit zijn de potentiële bronnen van risico.
 2. Bepalen van het top event: Dit is het centrale punt waar het gevaar kan leiden tot een risico.
 3. Onderzoeken van oorzaken: Dit zijn de scenario’s of situaties die het top event kunnen veroorzaken.
 4. Analyseren van gevolgen: Dit zijn de mogelijke uitkomsten als het top event daadwerkelijk plaatsvindt.
 5. Implementeren van barrières: Dit zijn de preventieve en mitigerende maatregelen die worden genomen om de oorzaken te beheersen en de gevolgen te beperken.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de Bowtie Methode?

De voordelen van het gebruik van de Bowtie-methode omvatten:

 • Duidelijke visualisatie: Maakt complexe risicostructuren inzichtelijk en begrijpelijk voor alle betrokkenen.
 • Proactieve risicobeheersing: Helpt bij het identificeren en implementeren van preventieve maatregelen voordat een incident plaatsvindt.
 • Verbeterde communicatie: Faciliteert discussie en communicatie over risico’s binnen en tussen verschillende lagen van de organisatie.
 • Focus op kritieke controles: Benadrukt de belangrijkste barrières die het risico van een top event kunnen beheersen.

Hoe implementeer je de Bowtie Methode in een organisatie?

De implementatie van de Bowtie-methode in een organisatie kan worden aangepakt door:

 1. Training en educatie: Medewerkers opleiden in het begrijpen en gebruiken van de Bowtie-methode.
 2. Workshops organiseren: Samenwerkingsessies plannen waar teams gezamenlijk risico’s analyseren en Bowtie-diagrammen ontwikkelen.
 3. Integreren met bestaande systemen: Zorgen dat de Bowtie-analyse integreert met andere risicomanagement- en beveiligingsprocessen.
 4. Regelmatige updates en reviews: Continu bijwerken en beoordelen van de Bowtie-analyses om te zorgen dat ze actueel en relevant blijven.

Wat zijn enkele uitdagingen bij het gebruik van de Bowtie Methode?

Enkele uitdagingen bij het gebruik van de Bowtie-methode kunnen zijn:

 • Complexiteit: Voor complexe risico’s kan het moeilijk zijn om alle mogelijke oorzaken en gevolgen effectief in kaart te brengen.
 • Subjectiviteit: De kwaliteit van de analyse kan sterk afhangen van de ervaring en perceptie van de deelnemers.
 • Tijdsintensief: Het ontwikkelen van gedetailleerde en nuttige Bowtie-diagrammen kan tijdrovend zijn, vooral in grote organisaties met veel risico’s.