• info@fullyincontrol.nl

Veelgestelde Vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR), is een regelgeving die door de Europese Unie is ingesteld om de privacy en bescherming van persoonsgegevens van individuen binnen de EU te waarborgen. Deze wetgeving is van toepassing op alle organisaties die persoonlijke gegevens verwerken van individuen in de EU, ongeacht waar de organisatie gevestigd is.

Wat is de betekenis van AVG?

De betekenis van AVG ligt in het verstrekken van een kader voor gegevensbescherming met strenge regels voor het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van persoonlijke gegevens. Het biedt individuen meer controle over hun persoonsgegevens en stelt duidelijke regels voor organisaties die deze gegevens verwerken, inclusief de vereiste om de privacy van gegevens vanaf het begin van de verwerking te beschermen en deze bescherming gedurende het gehele proces te handhaven.

Wat omvat de AVG wetgeving?

De AVG wetgeving omvat verschillende belangrijke principes en vereisten, waaronder:

 • Toestemming: Organisaties moeten heldere en expliciete toestemming verkrijgen van de betrokkenen voordat hun gegevens worden verwerkt.
 • Recht op toegang: Individuen hebben het recht om te weten welke gegevens van hen worden verwerkt, waarom, en ze kunnen een kopie van deze gegevens opvragen.
 • Recht op rectificatie: Individuen kunnen correcties aanvragen van onjuiste gegevens die over hen worden bewaard.
 • Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden): Onder bepaalde omstandigheden kunnen individuen verzoeken dat hun gegevens worden gewist.
 • Data portabiliteit: Individuen hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een standaardformaat en deze naar een andere verwerker over te dragen.
 • Privacy by design & default: Privacy moet een overweging zijn bij de ontwikkeling van producten of diensten, en standaardinstellingen moeten privacyvriendelijk zijn.

Hoe implementeer je AVG in je organisatie?

De implementatie van AVG vereist een gedegen aanpak, waaronder:

 1. Bewustwording: Zorg ervoor dat sleutelpersonen binnen de organisatie begrijpen wat de AVG inhoudt en welke impact het heeft op de organisatie.
 2. Gegevensinventarisatie: Identificeer welke persoonsgegevens je verzamelt, waar deze vandaan komen en met wie ze worden gedeeld.
 3. Risicobeoordeling: Voer een beoordeling uit van de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Privacybeleid en procedures: Update je privacybeleid en ontwikkel procedures voor het omgaan met persoonsgegevens volgens de AVG-normen.
 5. Training: Train medewerkers over hun verantwoordelijkheden onder de AVG en hoe zij persoonsgegevens veilig moeten behandelen.
 6. Data Protection Officer (DPO): Overweeg om een DPO aan te stellen als dit verplicht is of kan helpen bij compliance.
 7. Monitoring en evaluatie: Houd voortdurend toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en evalueer regelmatig de effectiviteit van je AVG-maatregelen.