• info@fullyincontrol.nl

Veelgestelde Vragen over RBAC (Role-Based Access Control)

Wat is RBAC?

RBAC staat voor Role-Based Access Control, een benadering van beveiliging waarbij toegangsrechten worden toegekend op basis van de rollen van individuele gebruikers binnen een organisatie. Het doel is om alleen die toegang te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functies. Dit helpt bij het minimaliseren van het risico op ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie.

Hoe werkt RBAC?

In een RBAC-systeem worden rollen gedefinieerd op basis van werkvereisten en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Gebruikers worden aan deze rollen toegekend, en afhankelijk van hun rol krijgen ze specifieke toegangsrechten tot resources. Toegangsrechten kunnen bestaan uit lezen, schrijven, bewerken of verwijderen van gegevens of resources.

Wat zijn de voordelen van RBAC?

 1. Verbeterde beveiliging: Door gebruikers alleen toegang te geven tot de informatie die ze nodig hebben, verkleint RBAC de kans op datalekken.
 2. Efficiëntie: RBAC vereenvoudigt het beheer van gebruikerstoestemmingen, wat leidt tot minder administratieve inspanningen.
 3. Compliance: RBAC helpt organisaties te voldoen aan regelgeving doordat het gemakkelijker is om aan te tonen wie toegang heeft tot welke gegevens.

Wat is het verschil tussen RBAC en andere toegangscontrolesystemen zoals DAC en MAC?

 • DAC (Discretionary Access Control): Bij DAC hebben de eigenaars van de informatie de controle over wie wat mag doen met hun bestanden en resources. Dit systeem is flexibeler, maar kan leiden tot minder strakke beveiligingscontroles.
 • MAC (Mandatory Access Control): MAC is strikter, waarbij de toegang wordt gecontroleerd door beleid bepaald door de organisatie en niet door individuele gebruikers. Dit systeem wordt vaak gebruikt in omgevingen waar veiligheid van cruciaal belang is.

Hoe implementeer je RBAC?

 1. Identificeer de resources: Bepaal welke systemen, applicaties en data beschermd moeten worden.
 2. Definieer rollen: Analyseer de werkfuncties binnen je organisatie en definieer de rollen die nodig zijn.
 3. Ken rechten toe: Stel vast welke permissies elke rol nodig heeft.
 4. Wijs gebruikers aan rollen toe: Ken individuele gebruikers toe aan de juiste rollen.
 5. Audit en review: Voer regelmatig controles uit om te verzekeren dat de toegangsrechten nog steeds correct zijn.

Benieuwd hoe dit binnen FullyInControl gedaan word? Lees hier meer over de Entra-ID intergratie.

Zijn er uitdagingen verbonden aan RBAC?

Enkele uitdagingen bij het implementeren van RBAC kunnen zijn:

 • Rolopblazen: Als gebruikers te veel rollen krijgen toegewezen, kan dit leiden tot onnodige toegang tot informatie.
 • Complexiteit: Het definiëren van rollen kan complex worden, vooral in grote organisaties.
 • Onderhoud: Rollen en toegangen moeten voortdurend worden bijgewerkt als verantwoordelijkheden binnen de organisatie veranderen.

Heb je meer vragen? Of ben je benieuwd hoe dit in FullyInControl eruit ziet? Vul hier een contactformulier in en wij helpen je graag verder.