• info@fullyincontrol.nl

Veelgestelde vragen over ISO 55001?

Wat is ISO 55001?

ISO 55001 is een internationale standaard voor asset management die organisaties helpt een proactief model te ontwikkelen voor het beheren van de levenscyclus van activa. Deze standaard is onderdeel van de ISO 55000-serie en biedt richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een asset management systeem. Het doel van ISO 55001 is om organisaties te helpen hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken door effectief en efficiënt asset management.

Waarom is ISO 55001 belangrijk?

ISO 55001 is belangrijk omdat het organisaties helpt:

 1. Risico’s te verminderen door beter inzicht en controle over hun fysieke en niet-fysieke activa.
 2. Kosten te optimaliseren tijdens de gehele levensduur van de activa.
 3. Wettelijke en regelgevende compliance te waarborgen door te zorgen dat asset management processen voldoen aan de relevante eisen.
 4. Duurzaamheid en operationele efficiëntie te verbeteren door middel van systematische aanpakken.

Hoe implementeer je ISO 55001?

De implementatie van ISO 55001 omvat verschillende stappen:

 1. Commitment en leiderschap van het management: Zorg voor betrokkenheid op alle niveaus binnen de organisatie.
 2. Het begrijpen van de organisatie en haar context: Analyseer de interne en externe factoren die van invloed zijn op de activa.
 3. Bepalen van de scope van het asset management systeem: Identificeer welke activa inbegrepen zullen worden.
 4. Ontwikkelen van een asset management beleid en doelstellingen: Stel heldere doelstellingen en een beleid op dat consistent is met de organisatiedoelen.
 5. Opzetten van een strategisch asset management plan: Creëer een gedetailleerd plan om de asset management doelstellingen te bereiken.
 6. Implementeren, monitoren en continu verbeteren van het asset management systeem: Voer het plan uit, monitor de voortgang en maak aanpassingen waar nodig.

Wat zijn de voordelen van een ISO 55001 certificering?

De voordelen van een ISO 55001 certificering zijn:

 • Verbeterde reputatie: Het laat zien dat een organisatie toegewijd is aan best practices in asset management.
 • Verhoogde investeerdersvertrouwen: Beleggers zien dat het asset management op een duurzame en risicobewuste manier wordt aangepakt.
 • Betere besluitvorming: Door de focus op data en bewezen methoden te leggen, verbeteren de besluitvormingsprocessen rondom activa.
 • Efficiëntieverbeteringen: Systematische benaderingen leiden tot efficiëntie in onderhoud en exploitatie van activa.

Hoe verschilt ISO 55001 van andere managementnormen zoals ISO 9001?

ISO 55001 is specifiek gericht op het beheer van activa, terwijl ISO 9001 zich richt op kwaliteitsmanagement in een bredere zin. ISO 55001 heeft specifieke vereisten voor het identificeren, beheren en optimaliseren van activa gedurende hun levenscyclus. Het helpt organisaties bij het managen van hun activa op een systematische en duurzame wijze die rechtstreeks bijdraagt aan het bereiken van zakelijke en strategische doelen.

Zijn er uitdagingen bij de implementatie van ISO 55001?

Enkele uitdagingen bij de implementatie van ISO 55001 kunnen zijn:

 • Culturele veranderingen: Het vereist vaak een verandering in de bedrijfscultuur om de principes van asset management volledig te omarmen.
 • Integratie met bestaande processen: Het integreren van het asset management systeem met bestaande systemen en processen kan complex zijn.
 • Opleiding en bewustzijn: Medewerkers moeten worden opgeleid en bewust gemaakt van de principes en voordelen van goed asset management.

Heb je meer vragen? Of ben je benieuwd hoe dit in FullyInControl eruit ziet? Vul hier een contactformulier in en wij helpen je graag verder.