Veelgestelde Vragen over de Digital Operational Resilience Act (DORA)

Wat is DORA?

De Digital Operational Resilience Act (DORA) is een regelgevingsinitiatief van de Europese Unie, ontworpen om de operationele veerkracht van het financiële systeem te versterken tegen ICT-gerelateerde verstoringen en bedreigingen. DORA stelt strikte eisen aan alle financiële entiteiten in de EU, inclusief banken, verzekeringsmaatschappijen, en investeringsondernemingen, om ervoor te zorgen dat hun digitale infrastructuur voldoende bestand is tegen allerlei vormen van ICT-storingen en cyberaanvallen.

Waarom is DORA geïntroduceerd?

DORA is geïntroduceerd als reactie op de toenemende afhankelijkheid van de financiële sector van digitale technologieën en de daaruit voortvloeiende risico’s voor operationele weerbaarheid. Met de komst van nieuwe technologieën en de toename van cyberdreigingen, erkende de EU de behoefte aan een geharmoniseerd framework dat de digitale operationele weerbaarheid binnen de sector waarborgt.

Wat zijn de hoofdelementen van DORA?

DORA omvat verschillende belangrijke elementen:

 1. Risicobeheer: Financiële instellingen moeten robuuste ICT-risicobeheersprocessen implementeren.
 2. Incidentrapportage: Verplichte rapportage van grote ICT-gerelateerde incidenten aan de relevante autoriteiten.
 3. Digitale operationele veerkracht-testen: Regelmatige testing van de veerkracht van hun systemen tegen potentiële cyberaanvallen en andere verstoringen.
 4. Informatiedeling: Bevordering van de uitwisseling van informatie over cyberdreigingen en ICT-vulnerabiliteiten binnen de financiële sector.
 5. Beheer van derden-risico’s: Richtlijnen voor de veilige uitbesteding van ICT-diensten, inclusief cloud services.

Hoe beïnvloedt DORA financiële instellingen?

DORA vereist dat financiële instellingen en hun cruciale dienstverleners, zoals cloudproviders en fintech-bedrijven, zich houden aan strenge operationele en beveiligingsnormen om hun digitale systemen te beschermen. Dit houdt in dat zij hun bestaande processen en systemen mogelijk moeten aanpassen om te voldoen aan de nieuwe vereisten voor risicobeheer, rapportage, testing, en management van derden.

Wat zijn de voordelen van DORA?

De voordelen van DORA zijn onder andere:

 • Verbeterde cyberweerbaarheid: Versterking van de preventie, detectie en reactie op ICT-verstoringen.
 • Verhoogde transparantie: Duidelijkere en consistentere rapportage- en reactieprocessen voor incidenten.
 • Versterking van de interne markt: Creëren van een level playing field binnen de EU voor financiële dienstverleners.
 • Bevordering van innovatie: Standaardisering van vereisten kan innovatie en integratie van nieuwe technologieën in de financiële sector stimuleren.

Hoe kunnen instellingen zich voorbereiden op DORA?

Instellingen kunnen zich voorbereiden op DORA door:

 1. Het beoordelen van hun huidige ICT- en cybersecurity-frameworks en het identificeren van gebieden die versterking behoeven.
 2. Het ontwikkelen van uitgebreide risicobeheers- en incidentresponsplannen die voldoen aan de DORA-vereisten.
 3. Het trainen van personeel in cybersecurity en de specifieke vereisten van DORA.
 4. Het versterken van de samenwerking met derden om te zorgen dat alle uitbestede diensten ook voldoen aan de DORA-normen.

Heb je meer vragen? Of ben je benieuwd hoe dit in FullyInControl eruit ziet? Vul hier een contactformulier in en wij helpen je graag verder.